Functioneel Ontwerper/Application Consultant bij Stater

(april 2015 t/m heden)

Werkzaamheden:

Opdracht als Functioneel Ontwerper/Application Consultant in het project Conversie Ninja/eSMEe.

Dit project is onderdeel van het programma Optimalisatie Hypotheek Keten.

In het kader van dit programma worden een aantal hypotheekportefeuilles vanuit diverse systemen geconverteerd naar 1 doelsysteem. 

 

Sr. Business Analist bij WestlandUtrecht Bank

(februari 2015 t/m april 2015)

Werkzaamheden:

Opdracht als business analist in het project Sunflower. 

Doel van dit project is het migreren van de hypotheek- en verzekeringsportefeuille naar een Service Provider. 

 

Business Analist bij Stater

(maart 2013 t/m december 2014)

Werkzaamheden:

  • Op basis van de klantvraag de gevolgen en impact inzichtelijk maken voor informatiestromen en informatiesystemen.
  • Vertalen van de klantvraag naar een functionele aanvraag d.m.v. het opstellen van de functionele systeemvereisten en de acceptatiecriteria behorende bij de klantvraag.
  • Vertalen van klantvragen naar requirements voor veranderingen in het hypotheekproces en de ondersteunende systemen door het kwalificeren, analyseren, specificeren en valideren van de veranderingen.In multi-disciplinair team op basis van de SCRUM-methodiek alle aanvragen voor de ABN AMRO Hypothekengroep afhandelen.
  • Adviseren over procesoptimalisatie en organisatie van Functioneel Requirement Management en het AAHG Support Team.
  • Diverse activiteiten in het kader van de Customer Excellence Wave (Lean Six Sigma).

 

Aanvullende werkzaamheden na verlenging vanaf 1-4-2014:

  • Opstellen requirements in project 'Juridische fusie Direktbank-ABN AMRO Hypotheken Groep'
  • Opstellen requirements in project 'Belastingdienst - Renseigneren 2014'
  • Voorstellen voor procesverbeteringen in project 'Belastingdienst - Renseigneren 2014'
  • Opstellen user stories in project ‘Automatisch testen’
  • Diverse werkzaamheden als Business Analist in project ‘Optimalisatie Hypotheek Keten ABN AMRO Hypotheken’

 

Business Consultant bij ABN AMRO Verzekeringen

(november 2012 t/m maart 2013)

Bij ABN AMRO Verzekeringen ben ik als Business Consultant betrokken geweest in het programma Blue Ocean. Het programma Blue Ocean richt zich op overnemen van ABN AMRO Bank Zakelijk Verzekeren. Het gaat hier om het overnemen van de organisatie & medewerkers, van de manier van werken en van het systeem (ANVA).

Opdracht:

Als Business Consultant heb ik me bezig gehouden met het optimaliseren van de processen binnen de AAV Adviesdesk. Door middel van het houden van workshops stel ik in overleg met de afdeling de procesgang vast. Als er issues voortkomen uit deze workshops pak ik deze op om op te lossen. Het vastleggen van de processen in BPM One behoort ook tot mijn taken.

 

Informatie Analist bij Menzis

(21-05-2012 tot 28-09-2012)

Bij de zorgverzekeraar Menzis ben ik als Informatie Analist betrokken geweest in het project Solvency II.

 

Opdracht:

Opzetten en uitvoeren van het selectietraject voor Solvency II-tooling voor de gebieden Consolidatie, Kapitaalberekening en QRT-Rapportage.

 

Requirement Analist bij Stater

Stater is eigenaar van het systeem iSHS en Estate ter ondersteuning van de processen in de mid- en backoffice van Hypotheken. Diverse geldverstrekkers maken gebruik van het systeem en de diensten van Stater. Vanuit de geldverstrekkers en vanuit de interne organisatie bij Stater komen verzoeken om aanpassingen te doen aan dit systeem.

Naast de reguliere wijzigingen worden er ook vanuit projecten verzoeken ingediend om zaken te wijzigen aan de systemen. Bij de projecten is de requirement analist aangehaakt om de gewenste wijzigingen op te stellen en/of te reviewen/accorderen.

Als requirement analist ben ik bezig geweest met het volledige traject voor het opstellen van requests for change (RFC’s). Vanaf het analyseren van de klantvraag, het opstellen van de requirements en de afstemming daarover met alle stakeholders tot het implementeren van de wijziging. Na het opstellen van de RFC werd er door de application consultant een functioneel ontwerp opgesteld. Als requirement analist moest ik dit reviewen en accorderen. Na het akkoord op het FO werd de RFC gebouwd en getest; in deze bouw- en testfase was ik het aanspreekpunt voor functioneel inhoudelijke zaken voor de bouwers en testers van de RFC. Aan het eind van de testfase moest ik als requirement analist een akkoord geven op de uitvoering van de test en akkoord geven op het implementeren van de RFC. De testresultaten moest ik afstemmen met de aanvrager van de RFC. Op basis van de testresultaten en mijn advies moest de aanvrager een akkoord geven op het implementeren van de RFC.

Overall was het mijn taak om de gebruikersorganisatie, zowel intern binnen Stater als extern bij de klanten van Stater te adviseren over de optimale inrichting van het werkproces en de systeemondersteuning daarvan.

 

Implementatie Consultant bij Crossing Channels

Crossing Channels was bezig met de ontwikkeling van ECIS, een Elektronisch Cliënten Informatie Systeem voor instellingen in de Verpleeg- en Verzorgingssector. De applicatie ondersteunt zowel de administratieve- als de primaire zorgprocessen in de verpleeg- en verzorginstellingen. In samenwerking met Zorggroep Apeldoorn en Zorggroep Nieuwe Maas is deze applicatie ontwikkeld. Ten behoeve van de implementatie van de applicatie in deze instellingen is het project ‘Pilot Implementatie ECIS’ gestart. Omdat dit de eerste implementatie was moest de volledige implementatieaanpak bepaald worden. De opgestelde aanpak moest ook bruikbaar zijn voor implementatie in andere zorginstellingen.

In de rol van implementatieconsultant ben ik bezig geweest met het ontwikkelen en opstellen van de aanpak om ECIS te implementeren bij klanten in de verpleeg- en verzorgingssector. Ook de templates die gebruikt worden binnen de methodiek heb ik opgesteld. Bij diverse verpleeg-en verzorginstellingen heb ik workshops gegeven om de eisen en wensen vanuit zowel de primaire zorgprocessen als de administratieve processen met betrekking tot ECIS te achterhalen. Na het vaststellen van de eisen en wensen heb ik deze vastgelegd in functionele ontwerpen. De beschreven functionaliteit werd vervolgens gebouwd en moest daarna getest worden. De testgevallen om te controleren of de wijzigingen conform functioneel ontwerp gebouwd waren heb ik samen met mijn teamgenoten opgesteld. Om deze testgevallen vast te leggen heb ik voorafgaand aan het opstellen van de testgevallen eerst templates daarvoor opgesteld. Ook ben ik bezig geweest met de uitvoering van de testgevallen. Tenslotte ben ik bezig geweest met een pilot om ECIS te implementeren op een 2-tal zorgafdelingen en op de administratie van het verpleeg- en verzorgingshuis. Voor alle betrokkenen in het verpleeghuis was ik het aanspreekpunt.

 

Business Consultant bij Ordina Finance Consulting

Project: IDIT-backoffice

Bij IAK Verzekeringen wordt gebruik gemaakt van de back office applicatie IDIT, van een Israëlische leverancier, ten behoeve van de administratie van schadeverzekeringen. Vanuit de gebruikers bij IAK Verzekeringen zijn diverse vragen gekomen om wijzigingen door te voeren in dit system, waardoor zij beter ondersteund worden in hun werkproces.

Als business consultant ben ik bezig geweest met het opstellen van de wijzigingsvoorstellen voor IDIT. De inhoud van de wijzigingsvoorstellen heb ik afgestemd met alle betrokken afdelingen binnen IAK Verzekeringen en met de leverancier. Naast het opstellen van diverse wijzigingsvoorstellen heb ik ook de procedure voor het afhandelen van wijzigingsvoorstellen ingericht en afgestemd met alle betrokkenen.

Project: IDIT-Web

Bij IAK Verzekeringen wilde men nieuwe verzekeringen gaan verkopen via internet. Tevens wilde men bestaande klanten toegang geven tot internet om daar hun gegevens te kunnen inzien en, indien nodig, te kunnen wijzigen.

Als business consultant ben ik bezig geweest met het opstellen van de projectaanpak om deze webontsluiting te realiseren. Ik heb, in overleg met de opdrachtgever, een lijst opgesteld met documenten die in de loop van dit project opgeleverd moesten worden. Ten behoeve van het opstellen van business requirements, acceptatiecriteria en use cases heb ik templates opgesteld. Daarna ben ik zelf ook bezig geweest met het opstellen van de business requirements, de acceptatiecriteria en de use cases voor IDIT Web. Vervolgens heb ik deze documenten afgestemd met alle betrokkenen en heb ik een akkoord gekregen op deze documenten.

Project : Optimaliseren hypotheekproces SNS-bank

Binnen SNS wordt gebruik gemaakt van de applicatie Everest Mortgage Solution ter ondersteuning van het hypotheekproces. Om het hypotheekproces van de SNS optimaal te ondersteunen is het noodzakelijk dat er nog aanpassingen gedaan moeten worden aan het systeem.

Als informatie analist ben ik bezig geweest met het opstellen van wijzigingsvoorstellen om de hypotheekapplicatie aan te passen zodat deze beter aansluit op de procesgang bij de SNS-bank. Deze wijzigingsvoorstellen heb ik afgestemd met alle betrokkenen binnen SNS-bank en met de leverancier Everest. Daarnaast ben ik bezig geweest met het inrichten van het requirementsmanagement binnen SNS-IT. Ook heb ik het handboek voor nieuwe medewerkers up-to-date gemaakt.